Gezondheidsverklaring

Voor iemand anders aanvragen

Wilt u een Gezondheidsverklaring aanvragen voor iemand anders? Bijvoorbeeld voor een van uw ouders? Of voor een van uw chauffeurs? Vul dan de gegevens in van de persoon voor wie de aanvraag is. Niet alleen de naam, maar ook de andere gegevens, zoals de leeftijd van de aanvrager en of hij/zij examen gaat doen of niet.

Bij het verzendadres kunt u ieder adres kiezen. Ook bijvoorbeeld uw adres. Daar sturen we de verklaring dan naar toe.

Meer informatie